Privacy statement

Privacyverklaring Ontstoppingsdienst Nederland

Laatst bijgewerkt op 18-05-2023

Bedankt voor het bezoeken van de website van Ontstoppingsdienst Nederland en voor het tonen van interesse in onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en willen je informeren over hoe wij omgaan met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie die we via onze website verkrijgen. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij jouw persoonlijke gegevens behandelen.

 1. Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke informatie Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je gebruikmaakt van onze diensten. Deze informatie kan jouw naam, contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres, en andere relevante gegevens bevatten die nodig zijn om onze diensten te leveren.

1.2 Gebruiksgegevens Daarnaast verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens wanneer je onze website bezoekt, zoals jouw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die je bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die je doorbrengt op deze pagina’s en andere diagnostische gegevens. Deze informatie wordt gebruikt voor het analyseren van trends, het beheren van de website en het verzamelen van demografische gegevens.

 1. Gebruik van verzamelde informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten, waaronder het beantwoorden van jouw aanvragen en het plannen van afspraken.
 • Het verbeteren van onze website en diensten.
 • Het personaliseren van jouw ervaring op onze website.
 • Het verstrekken van updates, aanbiedingen en promoties met betrekking tot onze diensten.
 • Het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van onze website en systemen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze juridische rechten.
 1. Gegevensbewaring

Wij bewaren jouw persoonlijke informatie slechts voor zolang als nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Wanneer jouw informatie niet langer nodig is, zullen wij passende maatregelen nemen om deze veilig te verwijderen of te vernietigen.

aal Riool Service ORS respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.Uw persoonsgegevens worden door Optimaal Riool Service ORS verwerkt enkel voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Optimaal Riool Service ORS behoudt zich het recht voor dit privacy regelement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met Optimaal Riool Service ORS via deze website.

 1. Delen van informatie met derden

Wij zullen jouw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hieronder beschreven:

4.1 Dienstverleners Wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen met vertrouwde derde partijen die namens ons diensten verlenen, zoals IT-ondersteuning, betalingsverwerking en klantondersteuning. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en te beschermen.

4.2 Wettelijke vereisten In bepaalde gevallen kunnen wij verplicht zijn om jouw persoonlijke informatie te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures, verzoeken van overheidsinstanties of om onze wettelijke rechten te beschermen.

4.3 Geanonimiseerde gegevens Wij kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens delen met derden voor statistische doeleinden, zoals het analyseren van demografische trends of het uitvoeren van marktonderzoek. Deze gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

 1. Beveiliging van jouw informatie

Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wij streven ernaar om de veiligheid van jouw informatie te waarborgen, maar we kunnen geen absolute garantie geven voor de beveiliging van gegevens tijdens verzending via het internet of opslag op systemen van derden.

 1. Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke informatie. Je hebt het recht om:

 • Toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over jou bewaren.
 • Correctie van onjuiste of onvolledige informatie te verzoeken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Verwijdering van jouw persoonlijke informatie te verzoeken, tenzij wij een legitieme reden hebben om deze te behouden.
 • Beperking van de verwerking van jouw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden.
 • Jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens op elk moment in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming.
 1. Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, de verwerking van jouw persoonlijke gegevens of als je een verzoek wilt indienen met betrekking tot jouw rechten, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Optimaal Rioolservice

Kraijenhoffstraat 137A. 1018RG, Amsterdam Nederland 085-0030180 info@www.ontstoppingsdienst-nederland.nl

Optim Privacyverklaring Ontstoppingsdienst Nederland Laatst bijgewerkt op [datum] Bedankt voor het bezoeken van de website van Ontstoppingsdienst Nederland en voor het tonen van interesse in onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en willen je informeren over hoe wij omgaan met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie die we via onze website verkrijgen. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij jouw persoonlijke gegevens behandelen.
 1. Verzamelde informatie
1.1 Persoonlijke informatie Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je gebruikmaakt van onze diensten. Deze informatie kan jouw naam, contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres, en andere relevante gegevens bevatten die nodig zijn om onze diensten te leveren. 1.2 Gebruiksgegevens Daarnaast verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens wanneer je onze website bezoekt, zoals jouw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die je bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die je doorbrengt op deze pagina’s en andere diagnostische gegevens. Deze informatie wordt gebruikt voor het analyseren van trends, het beheren van de website en het verzamelen van demografische gegevens.
 1. Gebruik van verzamelde informatie
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:
 • Het leveren van onze diensten, waaronder het beantwoorden van jouw aanvragen en het plannen van afspraken.
 • Het verbeteren van onze website en diensten.
 • Het personaliseren van jouw ervaring op onze website.
 • Het verstrekken van updates, aanbiedingen en promoties met betrekking tot onze diensten.
 • Het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van onze website en systemen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze juridische rechten.
 1. Gegevensbewaring
Wij bewaren jouw persoonlijke informatie slechts voor zolang als nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Wanneer jouw informatie niet langer nodig is, zullen wij passende maatregelen nemen om deze veilig te verwijderen of te vernietigen. aal Riool Service ORS respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.Uw persoonsgegevens worden door Optimaal Riool Service ORS verwerkt enkel voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Optimaal Riool Service ORS behoudt zich het recht voor dit privacy regelement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met Optimaal Riool Service ORS via deze website.
 1. Delen van informatie met derden
Wij zullen jouw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hieronder beschreven: 4.1 Dienstverleners Wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen met vertrouwde derde partijen die namens ons diensten verlenen, zoals IT-ondersteuning, betalingsverwerking en klantondersteuning. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en te beschermen. 4.2 Wettelijke vereisten In bepaalde gevallen kunnen wij verplicht zijn om jouw persoonlijke informatie te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures, verzoeken van overheidsinstanties of om onze wettelijke rechten te beschermen. 4.3 Geanonimiseerde gegevens Wij kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens delen met derden voor statistische doeleinden, zoals het analyseren van demografische trends of het uitvoeren van marktonderzoek. Deze gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.
 1. Beveiliging van jouw informatie
Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wij streven ernaar om de veiligheid van jouw informatie te waarborgen, maar we kunnen geen absolute garantie geven voor de beveiliging van gegevens tijdens verzending via het internet of opslag op systemen van derden.
 1. Jouw rechten
Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke informatie. Je hebt het recht om:
 • Toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over jou bewaren.
 • Correctie van onjuiste of onvolledige informatie te verzoeken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Verwijdering van jouw persoonlijke informatie te verzoeken, tenzij wij een legitieme reden hebben om deze te behouden.
 • Beperking van de verwerking van jouw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden.
 • Jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens op elk moment in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming.
 1. Contact opnemen
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, de verwerking van jouw persoonlijke gegevens of als je een verzoek wilt indienen met betrekking tot jouw rechten, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens: [Naam bedrijf] [Adres] [Telefoonnummer] [E-mailadres]